Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej - Studia jednolite na terenie województwa lubelskiego


Na Wydziale Nauk Technicznych studiów pierwszego stopnia inżynierskich w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej studentom oferowane jest kształcenie na kierunku rolnictwo. Szczegółowe specjalizacje z tego obszaru to: rolnictwo ekologiczne, projektowanie terenów zielonych, inżynieria produkcji żywności oraz behawiorystyka zwierząt. Studia przyrodniczo - techniczne kształcą młodzież na wysokim poziomie jakościowym, umożliwiając wpasowanie się do wymagań rynkowych, a także prowadzenie badań naukowych. Absolwenci tego kierunku chętnie też uczestniczą w działaniach mających na celu rozwój regionu. Podczas wykładów i ćwiczeń stosuje się nowoczesne metody dydaktyczne.

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-i-stopnia-i-jednolite/studia-jednolite

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tel.:+48833449900
Sidorska 95 / 97
21-500Biała Podlaska
lubelskie
NIP: 5372131853
REGON: 030310705
www:
FB /


Otwarte:
Pon. - Pią. 8:00-16:00


© All rights reserved